Baltijas Dzips Загвар ба техникийн үзүүлэлтүүд

Хөдөлгүүр Олон жил Хөдөлгүүрийн төрөл
2.7 (100 hp) 1998 1998 Baltijas Dzips BD-1322 1998 – 2.7 (100 hp)
#Дээш буцах