Bufori Загвар ба техникийн үзүүлэлтүүд

Хөдөлгүүр Олон жил Хөдөлгүүрийн төрөл
2.7 i (172 hp) 2004 Bufori La Joya 2004 – 2.7 i (172 hp)
#Дээш буцах