Carbodies Загвар ба техникийн үзүүлэлтүүд

Хөдөлгүүр Олон жил Хөдөлгүүрийн төрөл
2.7 D (79 hp) 1989 1995 Carbodies Taxi 1989 – 2.7 D (79 hp)
2.5 D (68 hp) 1982 1995 Carbodies Taxi 1982 – 2.5 D (68 hp)
2.3 D (61 hp) 1982 1995 Carbodies Taxi 1982 – 2.3 D (61 hp)
#Дээш буцах