Donkervoort Загвар ба техникийн үзүүлэлтүүд

Хөдөлгүүр Олон жил Хөдөлгүүрийн төрөл
RS 1.8 (270 hp) 2007 Donkervoort D8 270 RS 2007 – RS 1.8 (270 hp)
#Дээш буцах