LUAZ Загвар ба техникийн үзүүлэлтүүд

Хөдөлгүүр Олон жил Хөдөлгүүрийн төрөл
1.2 (42 hp) 1979 1990 LUAZ 969M 1979 – 1.2 (42 hp)
#Дээш буцах