ShuangHuan Загвар ба техникийн үзүүлэлтүүд

Хөдөлгүүр Олон жил Хөдөлгүүрийн төрөл
2.4 (125hp) 2006 ShuangHuan Sceo 2006 – 2.4 (125hp)
#Дээш буцах